PRESENTACIÓ RACÓ CULTURAL

En la nostra vida laboral com a tècnics, hem tingut l’oportunitat d’haver redactat o escrit treballs concrets dins els nostres camps específics, en un moment i amb una situació tècnica determinada en funció de l’evolució soferta. Ara, una volta jubilats, veiem com aquests camps segueixen evolucionant, engrandint-se tecnològicament i amb més rapidesa, fruit de la innovació i de les noves eines a l’abast com són la internet de les coses, les autopistes de la informació, la impressió en 3D… tot un seguit d’elles que faciliten i milloren el treball a desenvolupar i beneficien a la societat en general, si estan ben aplicades.

A no ser que hi estem encara vinculats a ells d’una forma més o menys directa, arriba un moment en que ens agrada ser coneixedors dels avenços que es van produint, però potser ens fa més patxoca agafar la ploma o el portàtil per escriure amb un altre caire menys tècnic, opinant en vers els diferents temes que en general ens afecten i preocupen avui dia, o sobre aspectes de la vida que teníem pensat de temps enrere treure de dins nostre i que, d’una forma o altra, els materialitzem en forma d’articles, poemes, llibres, entrevistes… el que ens satisfà en cada moment en que es presenta l’ocasió. Si més no, són les nostres particulars experiències d’aquest moment que estem vivint en la fase del “jubilats, però no retirats”.

Així, doncs, en aquest Racó Cultural anireu trobant un recull del que considerem te un cert interès en tres capítols diferenciats:

Ens agradaria que gaudíssiu amb la seva lectura.

Gràcies per seguir-nos.