COL·LEGIS TÈCNICS

El Col·legi

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ordena, representa i defensa el Grau d’Enginyeria i l’Enginyeria Tècnica Industrial i els interessos professionals dels seus col·legiats. Els col·legiats són titulats en Peritatge Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial en les especialitats d’electricitat, electrònica industrial, mecànica, química industrial i tèxtil, Enginyeria en Disseny Industrial i Grau en Enginyeria de l’àmbit industrial.

La Professió

Els enginyers graduats i enginyers tècnics industrials es caracteritzen per la seva versatilitat. Treballen en instal·lacions, peritatges, productes, prestacions estètiques, llicències d’activitats, projectes, etc. Desenvolupen la seva activitat en àmbits molts diversos: construcció, muntatge i manteniment de qualsevol producte, estructura o sistema, ja sigui mecànic, elèctric, electrònic o químic, llicències d’activitats, instal·lacions elèctriques, instal·lació d’ascensors, instal·lacions tèrmiques, etc.

Enginyers Sèniors

En la vida professional es destaquen dues etapes: l’inici i el final de la carrera professional. La Comissió d’Enginyers Sèniors és un lloc de trobada dels professionals que estan en aquesta situació. A més, es treballen aspectes relacionats amb la cultura i el lleure.

És un espai per compartir experiències. Amb l’objectiu que els joves tècnics, professionals i la professió els vegin com a referents. La Comissió aporta tradició i experiència, ja que són el passat de la professió però també referent per als que segueixen. Es crea un espai lúdic i cultural per a tots els col·legiats i familiars.

ESPAI ENGINYERS SÈNIORS

NOTÍCIES

AGENDA

REVISTA THEKNOS

FORMACIONS

BLOG ENGINYERS BCN


El Col·legi

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona representa i ordena l’exercici de la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació, per aconseguir la seva promoció tècnica, social i econòmica. L’àmbit d’actuació del Col·legi són les comarques de Barcelona, amb la seu central a Barcelona.

La Professió

Els aparelladors, arquitectes tècnics i els graduats en enginyeria d’edificació intervenen en les diverses etapes del procés constructiu, especialment en obres d’edificació. Una de les funcions més rellevants és la Direcció d’Execució d’Obra, formant part de la direcció facultativa, assumint funcions tècniques de dirigir l’execució material de l’obra i el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció de l’edificació, en obres de nova construcció, així també són projectistes i directors d’obra, en obres de nova construcció, rehabilitació, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts.

AGENDA

ACCIÓ SOCIAL I MEDI AMBIENT

REVISTA L’INFORMATIU

EL BLOG DE L’INFORMATIU

RECULL DE PREMSA

FORMACIONS